Kdo má peníze, může si koupit vše, co se mu jenom zlíbí. A co ti ostatní? Ti takové možnosti sice nemají, ale na tomto webu si také přijdou na své.

Kdo má peníze, může si koupit vše, co se mu jenom zlíbí. A co ti ostatní? Ti takové možnosti sice nemají, ale na tomto webu si také přijdou na své.

Politika

now browsing by category

 

Naše dobrá politika


Politika tady vždycky byla, je a vždycky bude, protože bez politiky by to jednoduše nešlo. I když mnoho lidí si myslí, že politika je taková zákeřná, tak já bych jim dala za pravdu, ale ne úplně, protože každá politika je úplně jiná. Jiná politika je někde ve světě, třeba například v Německu, v Anglii a tak podobně. Nebo na Slovensku a také u nás samozřejmě v republice. Svého názoru neuděláte chybu, když si taky zjistíte třeba další informace o politice, která se týká ve světě. Například mě tohle baví. Vždycky jsem se zajímala o politiku obecně. Proto jsem si také řekla, že nejlepší by bylo, kdyby lidé si zjistili také další vědomosti anebo aby se zeptali třeba někoho, co je to politika anebo jak vlastně s politikou zacházet.

Bez politiky to nejde.

A vás baví politika? Protože mnoho lidí mi říká, že se o politiku zajímají jenom kvůli tomu, aby znali některá ta politická hesla anebo to, co se děje ve světě. V poslední době prý lidé ale sledují politiku hlavně kvůli tomu, jak se všechno mění a jaké je politika anebo vláda. Je taková velice zajímavá a někdy jim to přijde také opravdu hodně divoké. Mě samotnou to také velice trápí. Trápí mě, že právě politika také opravdu hodně divoká. Kdyby tohle bylo na mě, tak já bych samozřejmě tohle zakázala.

Politika je celosvětová.

Myslím si, že každá politika by měla být v tomhle ohledu opravdu spravedlivá a poctivá a měla by lidem ukazovat, o co této politice a vládě vlastně jde. Bohužel, ale tohle není někdy pravda. Jednoduše politika neříká tak zase úplně všechno popravdě. Někdy je to takové zamlžené. Neříkám, že politika lže, tohle tedy vůbec ne, ale někdy to tak zamlží. Anebo to tak řeknou, aby to vyznělo třeba úplně jinak. Věřte mi, že politika je taková a vždycky taková bude. Vždyť jsou přece také různé politické pořady, na které se lidé dívají, protože je to baví. Někdo ale radši přepne na jiný kanál. 

Politické debaty


Podle mého názoru politika je nÄ›kdy opravdu oÅ¡emetná a také bych vám doporuÄovala, že tÅ™eba když máte s nÄ›kým schůzku, že byste se nemÄ›li vůbec nemÄ›li o politice bavit. Ptáte se proÄ byste se nemÄ›li o politice bavit? Hned vám to Å™eknu. NÄ›kdy to bývá opravdu hodnÄ› složité a takové divné, protože pokud byste se mÄ›li s nÄ›kým bavit ihned o politice, nemusí to být dobré. ProÄ se tÅ™eba nebudete bavit o poÄasí anebo o vaÅ¡ich zájmech? Nebo o zamÄ›stnání Äi Å¡kole nebo vzdÄ›lávání se nebo klidnÄ› i o zvířatech a ihned vám Å™eknu, proÄ. Protože jsem jednou byla svÄ›dkem jedné hádky, kde sedÄ›li tÅ™i lidé a oni se hádali. Hádali se kvůli politice a politickém myÅ¡lení.

Politických debat je hodně.

A pozdÄ›ji jsem se dozvÄ›dÄ›la a doslechla, že se hádali kvůli zahraniÄní politice, že ti dva lidé vyznávali jednu politickou stranu a ten tÅ™etí ÄlovÄ›k se vyznával úplnÄ› jinou politickou stranu a potom zaÄala opravdu debata. Byla to taková hluÄná debata. Ze zaÄátku to bylo takové mírné, a jeÅ¡tÄ› s úsmÄ›vy. Potom to bylo hluÄné a potom už se hádali, že jeden nakonec z hostů vstal a odeÅ¡el, takže u stolu zbyli jenom dva. Ti na sebe také kÅ™iÄeli, hádali se tam asi dalších dvacet minut, než pÅ™iÅ¡la bohužel obsluha baru a Å™ekla dotyÄným, aby se buÄto pÅ™estali hádat anebo odeÅ¡li, že prý se to zákazníkům vůbec nelíbí.

O politice se moc nebavím.

Abych řekla pravdu, tak mÄ› se to také nelíbilo a už mÄ› hodnÄ› vadilo, že se hádají jenom kvůli politice. Copak politika je takhle drsná? Copak je politika takhle rázná, že se kvůli tomu musí lidé hádat a takhle jeÅ¡tÄ› na veÅ™ejnosti v baru anebo v restauraci? Ano, vidÄ›la jsem i v restauraci, jak se tÅ™eba dva manželé hádali kvůli politice, tak tohle vůbec už nesnesu, aby se tÅ™eba manželé nebo partneÅ™i hádali kvůli politice, že by je politika rozhádala? Proto jsem ráda, že u nás vlastnÄ› politiku vůbec neÅ™ešíme, Å™ekla jsem partnerovi, že se o politice nechci bavit nikdy, protože nÄ›kdy je to opravdu takové téma, u kterého se ÄlovÄ›k vždy pohádá.

Zákony a politika


Politika. NÄ›kdy to slovo ani nesnáším. Jsou to takové nÄ›kdy politické žvásty, že se to absolutnÄ› ani nedá poslouchat. Nebo vy máte rádi politiku? Já samozÅ™ejmÄ› nikomu nenutím a nikomu neříkám, aby mÄ›li rádi politiku nebo aby poslouchali politické vÄ›ci a tak podobnÄ›. Na tomhle vůbec není nic Å¡patného. Já sama jsem si také kdysi Å™ekla, že radÄ›ji už politiku vůbec nebudu poslouchat, že se na politiku nebudu dívat ani v televizi. Jenomže je takový paradox a docela vtipné na tom bylo, že mi jednou moje babiÄka dala knihu, která se týkala politiky, ani si nedokážete pÅ™edstavit, jak jsem z toho byla vykolejená. Jaký to byl pro mÄ› Å¡ok?

Někdy je politika k smíchu.

Proto jsem si Å™ekla, že asi nejlepší by bylo, kdybych možná tak troÅ¡ku se zaÄala zajímat o politiku, abych byla trochu v obraze. DneÅ¡ní politika je taková hodnÄ› nároÄná. A víte co je na politice jeÅ¡tÄ› takové divné? Že se to vÅ¡echno mÄ›ní ze dne na den a nÄ›kdy ani tohle ne, nÄ›kdy politika není jiná ze dne na den, ale nÄ›kdy z minuty na minutu. A opravdu si nedÄ›lám srandu. A to ani nepÅ™eháním. Politika je opravdu taková, že se tam lidé kolikrát ani nestihnou nÄ›jak pořádnÄ› zamyslet, nestihnou zaregistrovat různé jiné pokyny nebo zákony a tak podobnÄ›.

Bez politiky se svět neobejde.

Protože se to vÅ¡echno zase pomalu zaÄne úplnÄ› mÄ›nit. Chápete to? To je úplná katastrofa. AbsolutnÄ› tohle nechápu, jak nÄ›kdo tohle mohl vymyslet. Nechápu, jak nÄ›kdo může mÄ›nit zákony ze dne na den. VÄ›dÄ›li jste vůbec o tom, že tohle jde? Je to opravdu k pláÄi! Já kolikrát nadávám na politiku, ale na druhou stranu se mi chce zase breÄet. Jak ti politici tohle vÅ¡echno vymyslí? Není tohle vůbec normální? Tohle se mi vůbec nelíbí. Opravdu bych chtÄ›la nÄ›kdy vymyslet nÄ›jaký zákon, který by tÅ™eba byl normální. Já bych Å™ekla, že kdybych mÄ›la vymyslet zákon, tak bych udÄ›lala takový zákon, který by neÅ¡el jenom tak extra z niÄeho nic zmÄ›nit. 

© 2024: Anapet | Easy Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress