Kdo má peníze, může si koupit vše, co se mu jenom zlíbí. A co ti ostatní? Ti takové možnosti sice nemají, ale na tomto webu si také přijdou na své.

Kdo má peníze, může si koupit vše, co se mu jenom zlíbí. A co ti ostatní? Ti takové možnosti sice nemají, ale na tomto webu si také přijdou na své.

Politické debaty


Podle mého názoru politika je nÄ›kdy opravdu oÅ¡emetná a také bych vám doporuÄovala, že tÅ™eba když máte s nÄ›kým schůzku, že byste se nemÄ›li vůbec nemÄ›li o politice bavit. Ptáte se proÄ byste se nemÄ›li o politice bavit? Hned vám to Å™eknu. NÄ›kdy to bývá opravdu hodnÄ› složité a takové divné, protože pokud byste se mÄ›li s nÄ›kým bavit ihned o politice, nemusí to být dobré. ProÄ se tÅ™eba nebudete bavit o poÄasí anebo o vaÅ¡ich zájmech? Nebo o zamÄ›stnání Äi Å¡kole nebo vzdÄ›lávání se nebo klidnÄ› i o zvířatech a ihned vám Å™eknu, proÄ. Protože jsem jednou byla svÄ›dkem jedné hádky, kde sedÄ›li tÅ™i lidé a oni se hádali. Hádali se kvůli politice a politickém myÅ¡lení.

Politických debat je hodně.

A pozdÄ›ji jsem se dozvÄ›dÄ›la a doslechla, že se hádali kvůli zahraniÄní politice, že ti dva lidé vyznávali jednu politickou stranu a ten tÅ™etí ÄlovÄ›k se vyznával úplnÄ› jinou politickou stranu a potom zaÄala opravdu debata. Byla to taková hluÄná debata. Ze zaÄátku to bylo takové mírné, a jeÅ¡tÄ› s úsmÄ›vy. Potom to bylo hluÄné a potom už se hádali, že jeden nakonec z hostů vstal a odeÅ¡el, takže u stolu zbyli jenom dva. Ti na sebe také kÅ™iÄeli, hádali se tam asi dalších dvacet minut, než pÅ™iÅ¡la bohužel obsluha baru a Å™ekla dotyÄným, aby se buÄto pÅ™estali hádat anebo odeÅ¡li, že prý se to zákazníkům vůbec nelíbí.

O politice se moc nebavím.

Abych řekla pravdu, tak mÄ› se to také nelíbilo a už mÄ› hodnÄ› vadilo, že se hádají jenom kvůli politice. Copak politika je takhle drsná? Copak je politika takhle rázná, že se kvůli tomu musí lidé hádat a takhle jeÅ¡tÄ› na veÅ™ejnosti v baru anebo v restauraci? Ano, vidÄ›la jsem i v restauraci, jak se tÅ™eba dva manželé hádali kvůli politice, tak tohle vůbec už nesnesu, aby se tÅ™eba manželé nebo partneÅ™i hádali kvůli politice, že by je politika rozhádala? Proto jsem ráda, že u nás vlastnÄ› politiku vůbec neÅ™ešíme, Å™ekla jsem partnerovi, že se o politice nechci bavit nikdy, protože nÄ›kdy je to opravdu takové téma, u kterého se ÄlovÄ›k vždy pohádá.

© 2024: Anapet | Easy Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress