Kdo má peníze, může si koupit vše, co se mu jenom zlíbí. A co ti ostatní? Ti takové možnosti sice nemají, ale na tomto webu si také přijdou na své.

Kdo má peníze, může si koupit vše, co se mu jenom zlíbí. A co ti ostatní? Ti takové možnosti sice nemají, ale na tomto webu si také přijdou na své.

Bez mobilu ani ránu


Bohužel je to tak. Aniž jsme si toho nÄ›jak povÅ¡imli, jsme na mobil odkázání a je jedno, zda chceme Äi nechceme. Bez nÄ›j to prostÄ› v praktickém životÄ› nejde. SchválnÄ› si to zkuste jen pÅ™edstavit.  

PotÅ™ebujete práci, nÄ›Äím se živit běžný ÄlovÄ›k musí. Pokud je zdráv a nemá nÄ›jaké potíže, tím myslím zdravotního charakteru, nemÄ›l by být problém nÄ›jakou práci sehnat. Jenže. U zamÄ›stnavatele požadují Äíslo bankovního úÄtu. Dát výplatu do ruky? To nejde, to by páni nahoÅ™e nemÄ›li pÅ™ehled, kolik jste si vydÄ›lali.

mobilní telefon

Takže pokud úÄet skuteÄnÄ› nemáte tak nakluÅ¡ete pÄ›knÄ› do banky, kde na vás chtÄ›jí Äíslo mobilu. Bez toho vám asi úÄet ani nezaloží. Kam by vám chodila potvrzovací SMS? Ta, která již pomalu mizí a je nutno mít bankovní aplikaci v mobilu. Ano, je to tak, nÄ›které bankovní domy zaÄaly za potvrzovací SMS napálily takové Äástky, že si každý radÄ›ji tu aplikaci nainstaluje a nÄ›které banky už doÅ¡ly až tak daleko, že vám aplikaci vyslovenÄ› vnutí. Bez ní nelze úÄet ani vytvoÅ™it, natož je pak otevřít a používat. A jsme u toho. Bez mobilu nepÅ™ežijete. ZamÄ›stnavatel vám prostÄ› vydÄ›lané peníze do ruky nedá a ani nepoÅ¡le klasicky jako kdysi složenkou. Tím pádem si ten zatracený přístroj koupit musíme. Ale pozor, ne nÄ›jaký Å¡unt za pár stovek, ale pořádný, takový, který zvládne s bankovní aplikací spolupracovat.  

mobilní telefon

Ale pÅ™iznejme si, že mít mobil není zase až takové peklo. Mi tÅ™eba vůbec nevadí, protože jej mám skoro v kuse vypnutý a kdo chce, napíše mi mail. Já mobil používám hlavnÄ› kvůli kalendáři, úkolům a knihám, které v nÄ›m mám. Zabiju tím dlouhou chvíli v ÄekárnÄ› u lékaÅ™e, kde jsem Äastým hostem. Mobil mne upozorní na narozeniny v rodinÄ› Äi známých, kdy mám udÄ›lat to neb ono a také mne uspává pÅ™ehráváním zvuků přírody. A když potÅ™ebuje nÄ›co rychle vyfotit, je to perfektní vÄ›c. A ano, teÄ jsem si vzpomnÄ›l, obÄas z nÄ›ho i telefonuji. 

© 2024: Anapet | Easy Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress