Kdo má peníze, může si koupit vše, co se mu jenom zlíbí. A co ti ostatní? Ti takové možnosti sice nemají, ale na tomto webu si také přijdou na své.

Kdo má peníze, může si koupit vše, co se mu jenom zlíbí. A co ti ostatní? Ti takové možnosti sice nemají, ale na tomto webu si také přijdou na své.

PC

now browsing by category

 

Počítač a notebook


V dneÅ¡ní dobÄ› je už úplnÄ› zcela normální, že lidé mají doma poÄítaÄ a nemusí to být pouze jenom jeden poÄítaÄ, ale lidé také mohou mít více typů a druhů poÄítaÄů, jako například klasický osobní poÄítaÄ. Takový ten veliký a nebo také pÅ™enosný notebook a nebo macbook. Podle mého názoru je skvÄ›lé, že existuje také pÅ™enosný poÄítaÄ. A to vÄetnÄ› různých komponentů, které také můžete pÅ™enášet. V dneÅ¡ní dobÄ› můžete pÅ™enášet už i myÅ¡ a nebo dokonce i klávesnici, můžete mít tÅ™eba klasický tablet anebo notebook, a pÅ™itom tÅ™eba tam ani nemusíte mít klávesnici. Můžete si dokoupit klávesnici, kterou budete mít klidnÄ› i metr od vaÅ¡eho poÄítaÄe nebo notebooku Äi macbooku.

Koupila jsem si nový poÄítaÄ a tablet.

Já sama jsem opravdu ráda, že mám také poÄítaÄ a je skvÄ›lé, že si poÄítaÄ můžete propojit s mobilním telefonem nebo s tabletem a také s notebookem. MÄ› tohle vždycky bavilo a bude mÄ› to bavit nastálo, protože takhle, alespoň když mi tÅ™eba nÄ›kdo volá na telefon, tak mÄ› vždycky bzuÄí i poÄítaÄ anebo tablet Äi macbook. Jsem ráda, že tohle můžou mít. A že to má také mnoho lidí takhle udÄ›lané. Ani nevíte, jak tÅ™eba potom mÄ›la moje babiÄka radost, když jsem ji nauÄila zacházet s poÄítaÄem. PoÄítaÄ je úplnÄ› už běžná vÄ›c. Já také pÅ™es poÄítaÄ studuji, uÄím se tam angliÄtinu, nÄ›mÄinu a také francouzÅ¡tinu.

PoÄítaÄ je denní chleba.

Vy si možná říkáte, že je to hodnÄ›, ale mÄ› tohle baví, moc ráda se vzdÄ›lávám a pokud to jde pÅ™es poÄítaÄ online, tak je to jeÅ¡tÄ› dvakrát lepší. Protože alespoň nemusím nikam chodit a můžu vÅ¡echno dÄ›lat online z domu. Také pracuji na home office. Řeknu vám, že nebýt poÄítaÄů, tak mám také ménÄ› penÄ›z a menší vzdÄ›lání, protože díky poÄítaÄům právÄ› můžu se vzdÄ›lávat online kdykoliv chci, klidnÄ› i o půlnoci a potom také pracuji online. Upravují fotografie a tohle mÄ› opravdu hodnÄ› baví. Jsem ráda, že jsem si také mohla udÄ›lat klasický fotografický kurz a také poÄítaÄový kurz. 

Moderní počítač


Když mi bylo asi dvanáct nebo tÅ™ináct let, tak jsem si moc přála mít poÄítaÄ. Jenomže moji rodiÄe říkali, že ho bohužel mít nemohu, že poÄítaÄe jsou velice drahé. Tohle je samozÅ™ejmÄ› pravda. Na tu dobu, asi pÅ™ed patnácti lety, tak poÄítaÄe opravdu byly hodnÄ› drahé. To jsem jeÅ¡tÄ› netuÅ¡ila, že jednoho dne budu mít také kvalitní notebook. Ani nevíte, jak jsem byla pÅ™ekvapená, když můj bratr si potom domů pÅ™inesl? PoÄítaÄ byl samozÅ™ejmÄ› jeÅ¡tÄ› takový starší, taková Å¡edá veliká krabice. UrÄitÄ› si tohle bude pamatovat každý. Starší lidé si budou pamatovat takový starý, a hlavnÄ› zpomalený poÄítaÄ.

Moderní poÄítaÄe zvládnou složitÄ›jší techniku.

Když si vždycky vzpomenu na tohle, tak zpozorním a je mi mdlo, jak to bylo dÄ›sné a pomalé. Jenomže v té dobÄ›, když jsem mÄ›la svůj první poÄítaÄ, to mi bylo asi devatenáct let, tak to byla také taková velká Å¡edá stará krabice. Bylo to opravdu tak moc zpomalené, že kdybych to mÄ›la mít dnes, tak bych tu krabici asi rozmlátila. Jsem opravdu hodnÄ› netrpÄ›livý ÄlovÄ›k a jsem cholerik, takže si jistÄ› dokážete pÅ™edstavit, jak se dokáži zachovat, když mÄ› nÄ›co naÅ¡tve anebo když je poÄítaÄ zaseklý. Dneska už mám jiný poÄítaÄ, mám také notebook a Å™eknu vám, že jsem opravdu za to ráda, protože také dálkovÄ› studuji.

Nyní mám už moderní lehký poÄítaÄ.

Také se mi kolikrát stalo, že když jsme mÄ›li tÅ™eba online hodinu na poÄítaÄi, tak se mi kolikrát zasekl poÄítaÄ. PÅ™itom mi v prodejnÄ› s elektrem Å™ekli, že tenhle poÄítaÄ je opravdu výkonný a že zvládne téměř vÅ¡echno, že to je navíc herní poÄítaÄ a že má velikou paměť. Jenomže asi opak byl pravdou, stále se mi sekal. Když jsem potom Å¡la s poÄítaÄem jeÅ¡tÄ› do opravny, tak mi Å™ekli, že tohle je zánovní poÄítaÄ a že není úplnÄ› nový, že byl opravovaný. Takže jsem byla jeÅ¡tÄ› více naÅ¡tvaná, že mÄ› v prodejnÄ› s elektrem podvedli. Nakonec jsem se dozvÄ›dÄ›la, že téměř každý produkt byl zánovní a že firma s tímhle mÄ›la veliké problémy. Od té doby už jsem do toho elektra nevstoupila a poÄítaÄ jsem si koupila od jiné renomované firmy a znaÄky. 

Když vám přestane fungovat počítač


Pokud ÄlovÄ›ku pÅ™estane fungovat pracovní poÄítaÄ, rozhodnÄ› z toho nikdo nebude mít radost. Jsou firmy, které zamÄ›stnávají Å¡ikovné IT, kteří se na to urÄitÄ› podívají a pokusí se dát vÅ¡e zase do pořádku. Jsou ale i firmy, které IT techniky nemají a tak je potÅ™eba dát daný poÄítaÄ nÄ›komu, kdo bude tak hodný a na problém, který nastal, se podívá.

Pokud má ÄlovÄ›k známého, nebude urÄitÄ› taková oprava poÄítaÄe trvat dlouho. Pokud ale známého nemáte, je možné, že pokud půjde poÄítaÄ nÄ›kde do servisu, bude to trvat delší dobu a proto by bylo dobré, pokud by daný zamÄ›stnanec dostal po urÄitou dobu nový poÄítaÄ, na kterém bude moct pracovat. Je možné, že to na konec dopadne tak, že se nový poÄítaÄ nechá zamÄ›stnanci po dobu, co bude v dané firmÄ› pracovat a ten, který byl pokažený, by se poté dal nÄ›komu dalšímu, kdo by do dané firmy nastoupil. NÄ›co takového je na dané firmÄ›.

žena a poÄítaÄ

UrÄitÄ› je ale dobré dát poÄítaÄ nÄ›kam na opravu, protože je Å¡koda jej vyhodit, když mohla odejít například jen nÄ›jaká jedna souÄástka, která se dá vymÄ›nit za novou a vÅ¡e zase bude fungovat.

I u poÄítaÄe se může stát, že pÅ™estane fungovat. Dnes se dá ale Å™ada vÄ›cí jednoduÅ¡e vymÄ›nit. StaÄí jen využít toho, co se nabízí. UrÄitÄ› máte nÄ›kde ve vaÅ¡em okolí nÄ›jaký servis, který opravu zařídí.

Mnoho lidí ví, že elektronika může zradit a to velmi jednoduÅ¡e. Mnoho vÄ›cí se dnes ale dá opravdu zařídit, takže se nebojte toho, že by daný poÄítaÄ už nikdy nefungoval.

poÄítaÄ a žena

Mnozí si myslí, že z daného poÄítaÄe nedostanou data v případÄ›, že by se poÄítaÄ už nikdy nerozjel. Data lze ale získat pomÄ›rnÄ› snadno. Existují velice Å¡ikovní lidé, kteří vám data stáhnou a dají do jakéhokoliv poÄítaÄe budete chtít.

Opravdu se dá dnes vyřešit už cokoliv, takže se nemusíte bát.

Může se stát, že vám pÅ™estane fungovat jak poÄítaÄ, který je firemní tak i ten, který je váš. Vždy je možné dát vÅ¡e ale zase do pořádku.

© 2024: Anapet | Easy Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress