Kdo má peníze, může si koupit vše, co se mu jenom zlíbí. A co ti ostatní? Ti takové možnosti sice nemají, ale na tomto webu si také přijdou na své.

Kdo má peníze, může si koupit vše, co se mu jenom zlíbí. A co ti ostatní? Ti takové možnosti sice nemají, ale na tomto webu si také přijdou na své.

Moderní počítač


Když mi bylo asi dvanáct nebo tÅ™ináct let, tak jsem si moc přála mít poÄítaÄ. Jenomže moji rodiÄe říkali, že ho bohužel mít nemohu, že poÄítaÄe jsou velice drahé. Tohle je samozÅ™ejmÄ› pravda. Na tu dobu, asi pÅ™ed patnácti lety, tak poÄítaÄe opravdu byly hodnÄ› drahé. To jsem jeÅ¡tÄ› netuÅ¡ila, že jednoho dne budu mít také kvalitní notebook. Ani nevíte, jak jsem byla pÅ™ekvapená, když můj bratr si potom domů pÅ™inesl? PoÄítaÄ byl samozÅ™ejmÄ› jeÅ¡tÄ› takový starší, taková Å¡edá veliká krabice. UrÄitÄ› si tohle bude pamatovat každý. Starší lidé si budou pamatovat takový starý, a hlavnÄ› zpomalený poÄítaÄ.

Moderní poÄítaÄe zvládnou složitÄ›jší techniku.

Když si vždycky vzpomenu na tohle, tak zpozorním a je mi mdlo, jak to bylo dÄ›sné a pomalé. Jenomže v té dobÄ›, když jsem mÄ›la svůj první poÄítaÄ, to mi bylo asi devatenáct let, tak to byla také taková velká Å¡edá stará krabice. Bylo to opravdu tak moc zpomalené, že kdybych to mÄ›la mít dnes, tak bych tu krabici asi rozmlátila. Jsem opravdu hodnÄ› netrpÄ›livý ÄlovÄ›k a jsem cholerik, takže si jistÄ› dokážete pÅ™edstavit, jak se dokáži zachovat, když mÄ› nÄ›co naÅ¡tve anebo když je poÄítaÄ zaseklý. Dneska už mám jiný poÄítaÄ, mám také notebook a Å™eknu vám, že jsem opravdu za to ráda, protože také dálkovÄ› studuji.

Nyní mám už moderní lehký poÄítaÄ.

Také se mi kolikrát stalo, že když jsme mÄ›li tÅ™eba online hodinu na poÄítaÄi, tak se mi kolikrát zasekl poÄítaÄ. PÅ™itom mi v prodejnÄ› s elektrem Å™ekli, že tenhle poÄítaÄ je opravdu výkonný a že zvládne téměř vÅ¡echno, že to je navíc herní poÄítaÄ a že má velikou paměť. Jenomže asi opak byl pravdou, stále se mi sekal. Když jsem potom Å¡la s poÄítaÄem jeÅ¡tÄ› do opravny, tak mi Å™ekli, že tohle je zánovní poÄítaÄ a že není úplnÄ› nový, že byl opravovaný. Takže jsem byla jeÅ¡tÄ› více naÅ¡tvaná, že mÄ› v prodejnÄ› s elektrem podvedli. Nakonec jsem se dozvÄ›dÄ›la, že téměř každý produkt byl zánovní a že firma s tímhle mÄ›la veliké problémy. Od té doby už jsem do toho elektra nevstoupila a poÄítaÄ jsem si koupila od jiné renomované firmy a znaÄky. 

© 2024: Anapet | Easy Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress