Kdo má peníze, může si koupit vše, co se mu jenom zlíbí. A co ti ostatní? Ti takové možnosti sice nemají, ale na tomto webu si také přijdou na své.

Kdo má peníze, může si koupit vše, co se mu jenom zlíbí. A co ti ostatní? Ti takové možnosti sice nemají, ale na tomto webu si také přijdou na své.

Může existovat Lochnesská příšera?


Podle nÄ›kterých lidí existuje na Zemi mnoho tvorů, kteří jeÅ¡tÄ› nejsou poznáni, a o kterých víme pouze z legend a vyprávÄ›ní oÄitých svÄ›dků, kterým se údajnÄ› podaÅ™ilo je na okamžik spatÅ™it. Mezi nejznámÄ›jší z nich pak patří Lochnesská příšera, tedy v pÅ™ekladu příšera z jezera Ness.

 

To se nachází ve Skotsku a je jedním z velkých jezer, které lemují jeho hranice s Anglií. Vzhledem ke své rozloze i umístÄ›ní pÅ™itahovalo lidskou pozornost již po staletí. A netrvalo dlouho a zaÄaly se množit zprávy o tom, že v nÄ›m byl zahlédnut tvor, který by se již nemÄ›l vyskytovat.

 

obrázek lochnessky

 

VÄ›tÅ¡inou je popisován jako podobný dávnému plesiosaurovi, tedy s dlouhým krkem, malou hlavou, tÄ›lem s hrbem a ÄtyÅ™mi ploutvemi namísto konÄetin. O takovýchto tvorech máme fosilní záznamy, vÅ¡eobecnÄ› se vÅ¡ak pÅ™edpokládá, že vyhynul spolu s naprostou vÄ›tÅ¡inou dinosaurů pÅ™ed 65 miliony lety. Mnozí jsou vÅ¡ak pÅ™esvÄ›dÄeni, že jich nÄ›kolik mohlo pÅ™ežít, neboÅ¥ žili ve vodÄ›.

 

Bohužel, skuteÄnost, jak už to tak bývá, není ani zdaleka tak oslnivá. JednoduÅ¡e není možné, aby Lochnesské monstrum bylo plesiosaurem, už jen proto, že ten žil v mořích, zatímco Ness je klasické sladkovodní jezero. Navíc by tam pro jejich kolonii nebylo ani dost místa. JistÄ›, hovoří se o tunelech spojujících toto jezero se sousedními, avÅ¡ak ty nebyly doposud stoprocentnÄ› prokázány, a navíc se tato příšera objevuje pouze v tomto jednom jezeÅ™e, v žádném jiném.

 

jak si lidé představují lochnessku

 

Dobrá, kde se ale vzaly vÅ¡echny tyto povÄ›sti? Pravdou je, že mají skuteÄnÄ› reálné jádro, pouze jinak, než si jej lidé pÅ™edstavují. V první Å™adÄ› se jedná o vÄ›tve, pohupující se na hladinÄ›. Pokud se na nÄ› díváme dostateÄnÄ› z dálky, mohou skuteÄnÄ› pÅ™ipomínat zvednutou hlavu a hÅ™bet nÄ›jakého zvířete.

 

Tím hlavním původcem jsou vÅ¡ak s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností sloni. I v minulosti existovaly cirkusy, a ty mÄ›ly exotická zvířata, vÄetnÄ› právÄ› slonů. Na svých cestách pak Äasto zastavovali u jezer, aby jim dali možnost se zchladit. Pokud vÅ¡ak nÄ›kdo plovoucího slona, kterému vykukuje z vody pouze kus chobotu a hÅ™betu, vidÄ›l, snadno jej mohl považovat za pravÄ›kého jeÅ¡tÄ›ra. Pravda je vÅ¡ak, jakuž to tak bývá, mnohem prozaiÄtÄ›jší.

© 2024: Anapet | Easy Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress