Kdo má peníze, může si koupit vše, co se mu jenom zlíbí. A co ti ostatní? Ti takové možnosti sice nemají, ale na tomto webu si také přijdou na své.

Kdo má peníze, může si koupit vše, co se mu jenom zlíbí. A co ti ostatní? Ti takové možnosti sice nemají, ale na tomto webu si také přijdou na své.

Jsou sportovní auta vhodná do běžného provozu?


Je mnoho lidí, kterým se líbí ladné, Å¡tíhlé linie sportovních aut, o jejich síle a maximální rychlosti, které mohou dosáhnout, nemluvÄ›. A s jejich průmyslovou sériovou výrobou se také o nÄ›co snížila jejich cena. SamozÅ™ejmÄ›, stále se jedná o drahá vozidla, avÅ¡ak cena se již snížila natolik, že si je mohou dovolit i bohatší běžní lidé. A ti si Äasto tuto příležitost nenechali ujít.

 

Problém je v tom, že si Äasto pÅ™edstavují, že s tímto autem budou jezdit po běžných ulicích, například na nákupy Äi výlety. A ano, pÅ™edstava je to jistÄ› lákavá. AvÅ¡ak netrvá dlouho a ukáže se, že skuteÄnost až tak idylická není.

 

rychlá jízda

 

V první Å™adÄ› je tu problém nízkého podvozku, který sportovní auta mají. Z hlediska aerodynamiky a dosažení nejvyššího možné ho výkonu je to samozÅ™ejmÄ› ideální konstrukÄní Å™eÅ¡ení. A pÅ™i jízdÄ› na okruhu nepÅ™edstavuje žádný problém. Běžné silnice vÅ¡ak nejsou ani zdaleka tak rovné a upravené, jako závodní dráha.

 

Potíže nastávají už jen se zpomalovacími prahy, pÅ™es které mají tyto vozidla problém pÅ™ejet. A aÄkoliv jich ubylo, stále jich v nÄ›kterých mÄ›stech najdeme dost a dost. To znamená, že je nutné plánovat trasu tak, abychom se jim pokud možno vyhnuli, neboÅ¥ by se tak mohl velmi snadno odřít podvozek – a to je dost závažné poÅ¡kození.

 

rychlostní limit v obci

 

Dále jsou tu také takzvané koÄiÄí hlavy, které najdeme pÅ™edevším v historických centrech mÄ›st. Ani ty nejsou pro běžný sportovní vůz ideální, stejnÄ› jako například díry na silnicích, se kterými se Äasto setkáváme. VÅ¡e dohromady znamená, že životnost naÅ¡eho auta bude mnohem nižší.

 

Také nesmíme opominout, že na rozdíl od závodní dráhy se na běžných silnicích nemůžeme naplno rozjet. Díky tomu budeme v podstatě neustále „škrtit“ motor, což tento rozhodně neocení, neboť je projektován pro rychlou jízdu maximální možnou rychlostí.

 

Ukazuje se tedy, že tento typ vozidel rozhodnÄ› není ideální pro běžného ÄlovÄ›ka, který s nim chce pouze klasicky jezdit. Bohužel, mnoho lidí si to neuvÄ›domuje.

© 2024: Anapet | Easy Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress