Kdo má peníze, může si koupit vše, co se mu jenom zlíbí. A co ti ostatní? Ti takové možnosti sice nemají, ale na tomto webu si také přijdou na své.

Kdo má peníze, může si koupit vše, co se mu jenom zlíbí. A co ti ostatní? Ti takové možnosti sice nemají, ale na tomto webu si také přijdou na své.

Jsou dnes řidiči skutečně bezohlednější?


Pokud Äasto jezdíte autem, jistÄ› i vy jste si již minimálnÄ› jednou Å™ekli, že ostatní Å™idiÄi jsou Äím dál horší. PÅ™edevším je zde zvýšená agresivita pÅ™i jízdÄ› a mnohem menší dodržování dopravních pÅ™edpisů. A je pravdou, že v posledních letech skuteÄnÄ› dochází k nárůstu agresivity mezi Å™idiÄi. Ta má vÅ¡ak hned nÄ›kolik příÄin.

 

omezení rychlosti

 

Jednou z nich je to, že dnes je jízda mnohem komplikovanÄ›jší. Nejenže se staví stále problematiÄtÄ›jší a složitÄ›jší kÅ™ižovatky, ale také je na silnicích stále více aut, což znamená hustší provoz. To vÅ¡e samozÅ™ejmÄ› pÅ™ispívá ke stresu Å™idiÄe. Nelze se tedy divit, že Äas od Äasu vybuchne a projeví se bezohlednou jízdou.

 

Mezi nejÄastÄ›jší prohÅ™eÅ¡ky vÅ¡ak patří nejen bezhlavé pÅ™edjíždÄ›ní i na místech, kde je to zakázáno, ignorování pÅ™ednosti v jízdÄ›, ale také nepoužívání blinkrů. PÅ™itom právÄ› ty jsou důležité, neboÅ¥ dávají ostatním, Å™idiÄům i chodcům, na vÄ›domí, zda budeme odboÄovat Äi nikoliv. To vÅ¡e pak působí další zmatek, který k celkovému stresu jeÅ¡tÄ› pÅ™idává.

 

auto po bouraÄce

 

Je tedy jasné, že jet dnes autem, zvláštÄ› na delší vzdálenost, rozhodnÄ› není nic snadného. Nelze poÄítat s poklidnou jízdou, bÄ›hem které se můžeme kochat krajinou. Namísto toho musíme být neustále ve stÅ™ehu a snažit se v podstatÄ› vytuÅ¡it, co budou ostatní Å™idiÄi dÄ›lat. To ovÅ¡em není nic příjemného. KoneÄným výsledkem toho vÅ¡eho je stále stoupající poÄet dopravních nehod.

 

Co s tím můžeme udÄ›lat? My jako běžní lidé toho moc nezmůžeme. Jediné, co je v naÅ¡ich silách, je dodržování dopravních pÅ™edpisů, abychom Å¡li ostatním Å™idiÄům příkladem. Je vÅ¡ak jasné, že za souÄasné situace to příliÅ¡ nezabere. Je tedy nutné, aby zakroÄily přísluÅ¡né státní orgány.

 

A ty to skuteÄnÄ› udÄ›laly. Asi každý ví, že od zaÄátku letoÅ¡ního roku byla znaÄnÄ› zpřísnÄ›na pravidla silniÄního provozu, Äi spíše postihy, které za jejich poruÅ¡ení hrozí. Spolu s tím byla posílena i hlídková Äinnost, která má nad jejich dodržováním bdít. Prozatím byla vybrána na pokutách rekordní Äástka a zabaven sluÅ¡ný poÄet Å™idiÄských průkazů. Uvidíme, zda se ostatní pouÄí.

© 2024: Anapet | Easy Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress