Kdo má peníze, může si koupit vše, co se mu jenom zlíbí. A co ti ostatní? Ti takové možnosti sice nemají, ale na tomto webu si také přijdou na své.

Kdo má peníze, může si koupit vše, co se mu jenom zlíbí. A co ti ostatní? Ti takové možnosti sice nemají, ale na tomto webu si také přijdou na své.

Čistý byt


Já jsem vždycky toho názoru, že ten ÄlovÄ›k, který chce bydlet dobÅ™e, tak by se také mÄ›l najít takové bydlení, které by mu vyhovovalo. Je logické, že nÄ›kterému ÄlovÄ›ku bude vyhovovat bydlení takové, kde bude ménÄ› prostoru, a to tÅ™eba kvůli tomu, že je hodnÄ› pracovnÄ› zatížený. Znám nÄ›kolik lidí, kteří tÅ™eba jsou hodnÄ› pracovnÄ› vytížení. SamozÅ™ejmÄ›, že potom mají také více penÄ›z než ti lidé, kteří tÅ™eba téměř nepracují anebo nepracují vůbec. A potom, když mají hodnÄ› penÄ›z, tak si pořídí tÅ™eba veliký dům anebo veliký byt a potom jsou z toho neÅ¡Å¥astní, že si ani takhle veliké bydlení nedokáží užít, protože jsou stále například pracovnÄ› pryÄ anebo v zamÄ›stnání.

Doma si udržuji pořádek.

Takže já si myslím, že zase kdyby mÄ›l nÄ›kdo veliké oÄi, že chce dÄ›lat to a to, tak to také není tak úplnÄ› ideální nápad. Například já také jsem hodnÄ› pracovnÄ› vytížená, mohla bych si pořídit tÅ™eba pÄ›tipokojový byt, ale radÄ›ji jsem si pořídila jenom třípokojový byt. StejnÄ› tam bydlím jenom já se synem a s partnerem a podle mého názoru takhle vÄ›tší místnosti to zase nepotÅ™ebujeme. My jsme docela takoví praktiÄtí a také umíme ocenit málo místa anebo také umíme Å¡etÅ™it finance. Nechceme utrácet zbyteÄnÄ› peníze za nÄ›co, co pak ani nevyužijeme. ProÄ bychom si tÅ™eba poÅ™izovali pÄ›tipokojový byt, když nám staÄí úplnÄ› bohatÄ› třípokojový?

Nám staÄí jenom třípokojový byt.

Je opravdu hodnÄ› lidí, kteří nám tÅ™eba říkají, proÄ si nekoupíme to a to. Když na to máme peníze, jenomže my nechceme, my radÄ›ji s partnerem a se synem utrácíme za to, že jezdíme na dovolenou. My utrácíme za vzpomínky a zážitky. A podle mého názoru nikomu do toho nic není, protože když já chci utrácet za vzpomínky a zážitky, a ne za nÄ›jaký veliký byt nebo veliký dům, tak to je pÅ™ece jenom moje vÄ›c a vÄ›c naší rodiny. Ale jsou samozÅ™ejmÄ› také lidé, kteří dÄ›lají pravý opak, radÄ›ji chtÄ›jí mít fyzické vÄ›ci než tÅ™eba dovolenou. 

© 2024: Anapet | Easy Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress