PHOMI MCM

Společnost PHOMI MCM Ltd. je světovým lídrem na poli ekologických stavebních materiálů. Je vlastníkem světového patentu na výrobu flexibilních stavebních materiálů za pomoci nanotechnologií.

Vizí PHOMI MCM Ltd. je vytvářet recyklovatelné ekologické výrobky šetrné k životnímu prostředí bez použití jakýchkoliv toxických látek a těkavých organických sloučenin. Společnost je certifikovaná pro ISO 14001 v systému managementu životního prostředí a ISO9001 pro systém managementu jakosti.

Zobrazeno všech 12 záznamů